Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 60169

Danh sách cửa hàng tạp hóa Nam Định

Tìm thấy 30,864 kết quả (0.0063 giây)


Nguyễn Văn Hạnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Liêm Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh

Điện thoại: N/APhạm Văn Hà

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Trực Mỹ, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hà

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Lý

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lý

Điện thoại: N/A


Hoàng Đức Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Việt Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Hiền

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Vân

Mã đăng ký: 07A14.282

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 330 Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 34 Lý Thường Kiệt, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Trịnh Thị Mến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2 - Bằng Trang, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Mến

Điện thoại: N/A


Đoàn Ngọc Viên

Mã đăng ký: 07G8004024

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xuân Thủy, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Viên

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 124 Trần Khánh Dư, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Thuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Lưu Đình Tuyến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cửa Bắc, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Tuyến

Điện thoại: N/A


Mai Chí Công

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hải Lý, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Mai Chí Công

Điện thoại: N/A


Trần V Quyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT Cát Thành, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Trần V Quyên

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT Cát Thành, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang

Điện thoại: N/A


Trần Lâm Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Trần Lâm Sơn

Điện thoại: N/A


Lại Viết Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3 Vân Cát, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Lại Viết Thắng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Phong Cảnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 5A Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong Cảnh

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Xí KP12-Mũi né(86181-45cv) Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thôn Dương Liễu TT Bình Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp 2/20 Thông Thuyên Học Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Thôn Vân hội Thị trấn Diêu Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan) 55-Phan -Ngọc-Tòng/P2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thống ấp4- TTrấn Thị trấn Thạnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mơ Chợ khu nam phường Hương Sơn Phường Hương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Xã Động Quan Xã Đông Quan

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năng ấp Đông minh - xã Lang minh Xã Lang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liệu Phú Hương Đại Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hđ 107 ấp Hưng Phước Phường Hưng Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ẩn Trà Sơn - Tây An Xã Tây An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Hà Lĩnh Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòng Xã Hoằng Lương Xã Hoàng Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liễu Phường Hoàng Văn Thụ B Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Muỗi 55 Tháp Muời P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúng Kp 1 T.Trấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Bản Hồng Nam xã Chiềng Khoong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương ấp Cái Keo xã Quách Phẩm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Quân An Long Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Thôn Huy Măng Huyện Sơn Tây 055868343

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xã Thiên Lộc Huyện Can Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiêu Xã Yên thọ Xã Yên Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Thôn 5 xã Lộc Nam Xã Lộc Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Thôn 8 Xã Ea Ô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 3/5 Trần Phú - Khóm 5 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Long Xã Mỹ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ri 101/3P ấp Mỹ Hòa 1 X.Trung Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Ninh Lộc Ninh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Vạn Lý Xã Phổ Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang 25/15 Nguyễn Minh Châu Phường Phú Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Hồng Tiến Xã Hồng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 62 tổ 58 Thành Công Phường Thành Công 0903289189

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thăng Số 107 Thái Thịnh Phường Thịnh Quang 0983036181

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích Thị Trấn Vũng Liêm Thị trấn Vũng Liêm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giâng ấp Hòa Bình Xã Bảo Hòa 01666010514

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà ấp Hòa Bình Xã Hòa Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiên Ki ốt B7 HTX Vạn Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp Mỹ Vĩnh Xã Long Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định Quán Thẻ 3 Xã Phước Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảm ấp Phước Thành - Phước Lưu Xã Phước Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Như quỳnh Thị trấn Như Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ê 66/6 Trần Đại Nghĩa KP6 P.TT A Phường Tân Tạo A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 206 Tôn Đản P8 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quy Thị trấn Lâm Thị trấn Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Bình Mỹ Xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Được Hiệp Bình Xã Hoa Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lạc ấp Cà Dâm Xã Tân Công Sính

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Khối 5 Thị trấn Đắk Tô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyên Tổ 27 ấp thị 2 Thị trấn Mỹ Luông

,
Loading...