Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 194901

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Thọ

Tìm thấy 21,067 kết quả (0.0053 giây)


Lê Xuân Tiến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tiến

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Tuyết Nhung

Mã đăng ký: 18A 015481

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 88, Tổ 28C, Khu 21, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Ngọc Mai

Mã đăng ký: 18C800340/2016

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Vân Du, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Mai

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Mã đăng ký: 18A 015482

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 52, Tổ 10B, Khu 6, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Điện thoại: N/A


Trần Mạnh Thắng

Mã đăng ký: 18J8001140

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vi Thị Thúy Hằng

Mã đăng ký: 18L8003236

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vi Thị Thúy Hằng

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Văn Được

Mã đăng ký: 18A 015474

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 122, Khu 14, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được

Điện thoại: N/A


Trần Văn Đô

Mã đăng ký: 18F800317

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Hữu Đô, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ca Đình, Xã Ca Đình, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Thanh Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu 4, Vũ Yển, Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thanh Thủy

Điện thoại: N/A


Phòng Khám Răng Hà Nội

Mã đăng ký: 18L8003225

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 185 Phố vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Phòng Khám Răng Hà Nội

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Khoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 4, Khu đường nam, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hồng Thư

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 3, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thư

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thắm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại: N/A


Lương Hữu Thảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lương Hữu Thảo

Điện thoại: N/A


Vũ Đức Tuân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 6, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuân

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Dung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 1, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Dung

Điện thoại: N/A


Cao Duy Tản

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Cao Duy Tản

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: xã tử đà, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Triều âp Bình Đức Xã Bình Lãng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền ấp Phú Long Xã Phú Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Xã Hải Thọ Huyện Hải Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng 144/1A Quang Trung-KP2 Phường Tân Chánh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc 55 Phạm Văn Chí P.01 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cần Mỏ trạng - Tam tiến Xã Tam Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Chợ An Lợi Triệu Độ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Chợ Điền Lộc Xã Điền Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Lộc thượng - An thuỷ Xã An Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường phố Ba Huyện - Xã Khắc Niệm Phường Khắc Niệm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dồi 976 ấp Hoà Trung xã Hoà Tân Xã Hòa Tân 625131

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh ấp Cây Xoài Xã Tân An Xã Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lân Phường Quang TrungC Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Điểm CN Xã La Phù

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên TT Ngã Sáu Thị trấn Ngã Sáu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư Lạc Tiến - Phước Minh Xã Phước Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyên 540 Quốc Lộ 1 Phường 4 829198

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết M12 Nguyễn Thị Tần P.02 Phường 2 8568201

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến TT Phan Rí Cửa Thị trấn Phan Rí Cửa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Trung Tâm Thương Mại Quy Nhơn Phường Lý Thường Kiệt 827429

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lược Số 127C chợ Đồng Xa Phường Mai Dịch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ước Đak Nhau Xã Đắk Nhau

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phòng 5/19 ấp 1 Xã Nhơn Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt TDP Long Sơn Thị xã Kỳ Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Tổ 20 Phường Đồng Tâm 851232

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Viên Tổ 48 Phường Thọ Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Cam Tuyền Huyện Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ ấp Xuân Hoà Xã Sơn Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Sạp A Chợ An Nhơn Phường 17

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em khu chợ mới Huyện Mỏ Cày Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 45B Đinh Tiên Hoàng - P2 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Xã Gia Phú Xã Gia Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh Tổ 1 Phương Lâm 3 Xã Phú Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng 178 Hậu Giang Phường 6 0945339290

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Tổ 44 Phường Minh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Số 5Đ Ô 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Chợ đêm khu LH phường Mỹ Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mậu ấp Hoàng Lân Xã Tân Hưng Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Xã Sơn Phú Xã Sơn Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ái 49 Đường 3/2 P.Hưng Lợi Quận Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Xã la phù Thị trấn Thanh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Khúc xuyên Phường Khúc Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư Xã Thanh Liệt Xã Thanh Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long tổ 7 ấp Tân Lập xã Tân Phú Trung 0914251654

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng TT Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Ngọc Phụng Xã Ngọc Phụng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt 58 Phan Chu Trinh Phường 1 0793826167

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượn Chợ Trung Tâm Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiên ấp Tân Thành xã Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức Hà Long Xã Hạ Long

,
Loading...