Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 438952

Danh sách cửa hàng tạp hóa Phú Yên

Tìm thấy 15,729 kết quả (0.0075 giây)


Phạm Tấn Lương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Lương

Điện thoại: N/AVõ Văn Tân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Văn Tân

Điện thoại: N/A


Phạm Tấn Hát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Hát

Điện thoại: N/A


Phạm Tấn Thích

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thành Hội, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Thích

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Sương (78B00550)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 18 Trần Quý Cáp, Phường 3, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Sương (78B00550)

Điện thoại: N/A


Đặng Gia Nguy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Bình, Xã Hòa An, Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Đặng Gia Nguy

Điện thoại: N/A


Lê Anh Tính (78C - 02730)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lệ Uyên, Xã Xuân Phương, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Anh Tính (78C - 02730)

Điện thoại: N/ALê Thị Thư (78C - 04617)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Khoan Hậu, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thư (78C - 04617)

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Hạn (78C - 03100)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hạn (78C - 03100)

Điện thoại: N/A


Phan Nguyễn Quốc Thiêng (Tâm Hưng)

Mã đăng ký: 36A.8.010923

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 27/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Quốc Thiêng (Tâm Hưng)

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Năm (78C - 04959)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Năm (78C - 04959)

Điện thoại: N/A


Võ Văn Thịnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 49 Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Văn Thịnh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Cẩm Vân (Lee Vân)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 71 Duy Tân, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Vân (Lee Vân)

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Minh Đệ (78K-00557)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 54 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Đệ (78K-00557)

Điện thoại: N/A


Phan Minh Tâm

Mã đăng ký: 36C 8003366

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 179 - Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phan Minh Tâm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên (78C - 04518)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Dân Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên (78C - 04518)

Điện thoại: N/A


Võ Thị Kim Thoa (78C - 05332)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Dân Phước, Phường Xuân Thành, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Thoa (78C - 05332)

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Cư (78C - 05449)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cư (78C - 05449)

Điện thoại: N/A


Phạm Hòa Vinh (78C - 03741)

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: KP Bình Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Phạm Hòa Vinh (78C - 03741)

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thùy Trang

Mã đăng ký: 36I8003136

Tỉnh/Thành phố: Phú Yên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Hải Phương Xã Hải Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nương 18 - Khóm 1_ Khu 2 Thị trấn Tân Phú 856302

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám âp 2 Xã Phú Lộc Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Thới Hoà- Châu Hoà Xã Châu Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đặng K-0.07 Chợ Bình Khánh Phường Bình Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 63B Huyện Trảng Bom

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Soi Chợ Lộc Phát Phường Lộc Phát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng ấp 9 xã Trinh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mận Khu 3 Thị trấn Thị trấn Đông Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực 303 K2 ấp Phước Toàn Xã Long Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Đường Nguyễn Huỳnh Đức Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 17 Lô D C/C Lý Thường Kiệt P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kim Thị Trấn Huyện Lang Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Chợ thị xã quảng trị Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 1725 Huỳnh Tấn Phát Kp 3 Phường Phú Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 130 Lê Hữu Trác Phường An Hải Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân Số 23 ngách 1/22 đường âu Cơ Quận Tây Hồ 8291363

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Xã Quỳnh Giao Huyện Quỳnh Phụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuế Biển Xuân Thành Xã Xuân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức Thôn 2 Xã Việt Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng xã Trường Thịnh Xã Trường Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Hoa thám Xã Hoàng Hoa Thám

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 41/3A ấp Tiền Lân X.Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Xã Thạch Lập Xã Thạch Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Chợ Phố Châu Thị trấn Phố Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diều TT Thương Mại Phường Long Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân 11/2 KP Bình Hoà-TTLT Phường Lái Thiêu 0918659464

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Trong nhà 31 Pasteur Phường Nguyễn Thái Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Khúc Tréo B - Tân Phong Xã Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh số 90 Hùng Vương 0909046567

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hào Tân Lý 2 Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyến T.T Kinh Môn Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Quảng Kim Xã Quang Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm 442 Cách Mạng Tháng 8 P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rậu Xóm Lâm Hoan Xã Giao Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 257/5/6B KP5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh Khối phố 1 Phường An Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Muối 26 Văn Thân P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ ấp Tân Thành Vọng Thê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Phú Bình - Vĩnh Ninh - Vĩnh Lộc Xã Yên Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thia Phường Hải Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Hưng Thuỷ Xã Hưng Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai) Thôn 1 Vĩnh Bình Xã Bình Giã 0918291326

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Phước Hải Phường Phước Long 3886973

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thứ Số 17 Dốc cầu gỗ Phường Vệ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiệp 34B Phố Hùng Vương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyến 118/1Bis tổ 1 khu phố 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 171 Triệu Nữ Vương Phường Nam Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào 9/6 Lê Lai Phường Đức Nghĩa

,
Loading...