Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1227387

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0073 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh ấp 3 xã Bình Hàng Tây Xã Bình Hàng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Khu A Chợ Tạm Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đế Tổ 5- Phường Nguyễn Thị Minh Khai Phường Nguyễn Thị Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 79A Tôn Thất Thuyết Phường 16 9403020

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Ô 155 Chợ trung tâm Phường Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rỡ Xã Ngoì A Xã Ngòi A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân 45A1 Lò Siêu Phường 16

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thị Trấn Đồi Ngô Thị trấn Đồi Ngô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chài Bình Hưng Xã Cẩm Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Tân Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cơ 166/3P QL1 Kv.Yên Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xã Xuân Khang Xã Xuân Khang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Chợ Xã Trường Lâm Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ký ấp Tịnh Long xã Tịnh Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ 2DT Q33 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Phường 2 Thành phố Trà Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn TT Cao Thượng Thị trấn Cao Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Tập thể Công ty Cầu 11 xã Hải bối Xã Hải Bối

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Túy Thạnh. Hoài Sơn Xã Hòai Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 33/1C Huỳnh Tấn Phát KP 1 P.Bình Thuận Phường Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Khánh Hồng Xã Khánh Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 195 Nguyễn Thái Học P.PNL Phường Phạm Ngũ Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khôi 199 Phạm Phú Thứ P11 Phường 11 9717295

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai ô 232 - Chợ Sông Bằng Phường Hợp Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung TT Yên Phú Thị trấn Yên Phú 841714

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Xã Tân ân Thị trấn Rạch Gốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh 1/32 Lã Xuân Oai KP Phước Hiệp 01234336787

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trực 115 KV6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Thôn Quý Hải Xã Long Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quế Dân chủ Xã Dân Chủ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình ấp 5 Trà Cổ Huyện Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 33 Ngô Gia Tự Thành phố Quy Nhơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Xã Hà Bình Xã Hà Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đại Xã Hoàng Xá Xã Hoàng Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thạch Trụ Tây Đức Lân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế Thượng cốc Xã Thượng Cốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam SN 183 Tổ 30 Phường Mường Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh TK 19 TT Hát lót Thị trấn Hát Lót

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Thôn Châu Phong Xã Liên Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 189 Bình Tiên P.08 Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Cầu đào Xã Nhân Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dĩnh Số 06 Lê Duẫn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy ấp Phú Thạnh Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Đức Phong Thị trấn Đức Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Số nhà 1522 ấp Phú Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Chợ Phú Lợi Khu A sạp 08 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý 105 (hẻm) Phú Hòa Phường 8 36028323

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến 114 Tây Hòa khu phố 4 0907772456

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh 212 Lý Thường Kiệt P.14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Thôn Thạch Trụ Tây Xã Đức Lân

,
Loading...