Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 281942

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Bình

Tìm thấy 18,317 kết quả (0.0105 giây)


Đổ Thị Phín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Văn Thủy, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đổ Thị Phín

Điện thoại: N/AVõ Thị Hiền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cảng cá Nhật Lệ, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Quân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đại Trạch, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quân

Điện thoại: N/A


Phan Sinh Thành

Mã đăng ký: 29D8000586

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cảnh Dương, Xã Cảnh Dương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phan Sinh Thành

Điện thoại: N/A


Lưu Thị Kim Thu

Mã đăng ký: 29A8003659

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cầu ngắn - Phú Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Kim Thu

Điện thoại: N/A


Tống Văn Hội

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Trạch, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Văn Hội

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Điện thoại: N/A


Trần Thị Lan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đức Trạch, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan

Điện thoại: N/A


Tống Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký: 29A8005877

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ngọc Oanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Trạch, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngọc Oanh

Điện thoại: N/A


Lê Văn Hoàng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 05/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Cự Nẫm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Lan Hương

Mã đăng ký: 29A8006301

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Bính- Bảo Ninh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Hương

Điện thoại: N/A


Đinh Tùng Huân

Mã đăng ký: 29C8001205

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trung Hóa, Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Đinh Tùng Huân

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quảng Phúc, Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Khuyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Trương Thị Yệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nhân Trạch, Xã Nhân Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Trương Thị Yệu

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuận

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Lý, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuận

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Khâm đức Thị trấn Khâm Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi 73 Đình Hạ Phường Thượng lý Phường Thượng Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Dương Đức Huyện Lạng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Phùng Chí Kiên Huyện Mỹ Hào

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cừ Ninh Sơn Thành phố Tây Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Bình Trung Huyện Vạn Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Thôn Minh Thành Xã Tịnh Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Đại Cầu Tiên Tân Xã Tiên Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sasaki 8 Nguyễn Huệ Quận 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngưu Chợ Vật Tư -Sạp 39 - P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ IaSiêm xã Ia Siêm Xã Ia Rsươm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Chợ Vườn Chuối Sạp 4C Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 753 Nguyễn Huệ Phường Phước Hiệp 825227

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vinh Khu 2 ái Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuấn Phạm Ngũ lão Xã Phạm Ngũ Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý phong mỹ Xã Phong Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Tân Thái Xã Hoá Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu ấp Thượng II Thị trấn Phù Mỹ 827415

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mướt ấp Bình Thành xã Bình Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhương A7/3E ấp 1 X.Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B 7661963

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sự Nong Lay Xã Nong Lay

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuyến 108/75/13 Đường 30/4 An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Kp 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Triển 195/33 Điện Biên Phủ KP3 P.15 Phường 15 0903656151

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lênh Long Hoà 1-Long Điền A Xã Long Điền A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tề Quầy 405-406 chợ Tân Mỹ Phường Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Chợ Bến Thành Sạp 1291 Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Trường THCS Phước Hội 2 Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 220/5F Hà Hoàng Hổ Mỹ Xuyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên 50 Đường 17 KP3 P.Hiệp Bình Chánh Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hái Thôn Dầu sơn Suối Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hừng Tổ 7 Vĩnh Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghĩa Phú Cường - Hàm Cường Xã Hàm Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chính ấp Tân Hiệp Xã Tân Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diện 14 Nguyễn Viết Xuân - P.4 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Thôn Yên Thuận xã Hưng Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Qiang Chợ TT T3.596 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Đông Hà Xã Đông Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tình Thọ An Xã Thọ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến ấp Tây Thị trấn Vĩnh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu 2737/50 Phạm Thế Hiển P.07 Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tồng ấp Trà Khúp Xã Ngũ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cai Hồng Quang Xã Hồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Tân Hiệp B Thị trấn Óc Eo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 78 ĐHT2 P.Đông Hưng Thuận Phường Đông Hưng Thuận 01699400948

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Lộc Châu Xã Yên Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (21B-00039) tổ 50 Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang ấp Bến nố Xã Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Thôn Khán Cầu Xã Chi Thiết

,
Loading...