Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 787115

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Nam

Tìm thấy 26,808 kết quả (0.0084 giây)


Đặng Ngọc Tô

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trung phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tô

Điện thoại: N/ALê Thị Mỹ Chinh

Mã đăng ký: 33Q8001483

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Chiên Đàn, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Chinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Đặng Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phú Toản, Xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thiện

Mã đăng ký: 33A8009467

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiện

Điện thoại: Xem chi tiết


Hoàng Thị Kiều Diễm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ ái Nghĩa, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kiều Diễm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Sương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ ái Nghĩa, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Sương

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phong

Mã đăng ký: 33F80000 1157 H

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phong

Điện thoại: Xem chi tiếtNguyễn Lai

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đại Bình, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lai

Điện thoại: N/A


Trần Thị Thanh Tâm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 12/10/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chấn Sơn, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Lê Thị Kim Lan

Mã đăng ký: 33J8001306

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhứt Tây, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Lan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Bích Thủy

Mã đăng ký: 33A8009462

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô M3 Hùng Vương, khối phố 8, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Thị Xuân Mỹ

Mã đăng ký: 33A8009463

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1, khối phố 6, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân Mỹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Thị Tiến

Mã đăng ký: 33E8005709

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phong Nhị, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phan Thị Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Phước Thành

Mã đăng ký: 33E8005711

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phong Thử 1, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Phước Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Nguyên

Mã đăng ký: 33E8001246

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Quýt 6, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hà Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Ngọc Dũng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Điện thoại: N/A


Mai Thị Thúy Hoa

Mã đăng ký: 33E8005715

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Câu Hà, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Mai Thị Thúy Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Trương Ngọc Quốc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô số 7, đường N24, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quốc

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Quý

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 14 Bùi Thị Xuân, kp 6, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Quý

Điện thoại: N/A


Lương Quốc Triệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ An Sơn, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lương Quốc Triệu

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Gẩm Thanh trung - Hưng Khánh Trung Xã Hưng Khánh Trung B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện 45A Đặng Văn Bi ấp 7 Bình Thọ Phường Bình Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bé 21/4 K Phố Huyện Thạnh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp 78 trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà 45/2/16 Đình Nghi Xuân P.Bình Trị Đông Phường Bình Trị Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hẹn 288 Điện Biên Phủ P.17 Phường 17 8993754

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chương 98 Bạch Đằng tổ 92 K14 PC Phường Phú Cường 06503826167

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 56 trong nhà tôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liền Tân Hải Xã Tân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Khu Nam Thọ Phường Trà Cổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luật Thôn 10 - Quế Xuân 2 Xã Quế Xuân 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rốt Xã Hoằng Trạch- Xã Hoằng Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Chợ Yên Thường-Xã Yên Thường Xã Yên Thường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thêm Phố Lâm Hoá Xã Vũ Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuyên Thị trấn Sông Thao Thị trấn Sông Thao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 2A Trường Sơn Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chút Thiện Chánh II Tam Quan Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Khu phố Ngân sơn Thị trấn Chí Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền 574 575 tầng 3 chợ Đông Kinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 533/4 Tây Khánh 3 Mỹ Hoà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 33 Hoà Mã p Ngô Thì Nhậm 8229765

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân 80 CMT8 Phường Cái Khế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh 08 Nguyễn Phẩm Phường Hòa Cường Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý KV3 Thị trấn Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Tân Thạnh Phường Xuân Đài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyến Quốc Bảo thị trấn Văn Điển

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp Dừa Đỏ 1 xã Nhị long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 11 - 13 Mạc Thiên Tích P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lư Tổ dân phố 3 Thị trấn Đông Khê 0989866768

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỵ Chợ cao thắng Phường Cao Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba 14 QL55-Tân Thiện Phường Tân Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyền 184 Lê Lợi phường Chánh Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bầu Ninh Khánh Phường Ninh Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân Minh Quang-Thành Minh Xã Thanh Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Quảng Tiên Xã Quang Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đa Chợ trung tâm Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mão TT Đồng Mỏ Thị trấn Đồng Mỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sử Xóm 7B Xã Thanh Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí Đội 11 - Đào đặng Xã Trung Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Khu 9 Phường Trường Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cơ Xã Mai Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều ấp Nam Sơn TT Núi Sập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trâm T79 Chợ xóm mới Phường Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phiên 43/9 Kp8 Phường Tân Chánh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Long Sạp 146 Chợ Linh Trung Phường Linh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương 120B Phan Văn Khỏe Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Sạp 25 Khu B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liệu khối 3 phường Trung Đô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Tổ 8 Phường Thạch Bàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp Đôn Chụm Xã Tân Sơn

,
Loading...