Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 296660

Danh sách cửa hàng tạp hóa Quảng Trị

Tìm thấy 19,806 kết quả (0.0049 giây)


Nguyễn Thị Chanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 258 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chanh

Điện thoại: N/ANguyễn Viết Lợi

Mã đăng ký: 30C002407

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đội 2 Tiên An, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lợi

Điện thoại: N/A


Bùi Viết Sơn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Thị xã Quảng Trị, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Bùi Viết Sơn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Quang

Mã đăng ký: 30G8002177

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hoa

Mã đăng ký: 30D8002282

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Trần Văn Bảy

Mã đăng ký: 30D8000358

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Văn Bảy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tính

Mã đăng ký: 30D8001350

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính

Điện thoại: N/ATrần Vĩnh Tùng

Mã đăng ký: 30D8002070

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Tùng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Đạt

Mã đăng ký: 30D8002276

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Tình

Mã đăng ký: 30D8001191

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tình

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh

Mã đăng ký: 30D8001905

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 04/02/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Diệp

Mã đăng ký: 30D8002271

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bắc Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diệp

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Toàn

Mã đăng ký: 30D8001967

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 07/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nam Sơn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Toàn

Điện thoại: N/A


Lê Thị Thêm

Mã đăng ký: 30D8002164

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 17/02/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Xuân Tiến, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thêm

Điện thoại: N/A


Phan Thị Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chợ Phường 3, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phan Thị Hường

Điện thoại: N/A


Quảng Cáo Hùng Dũng

Mã đăng ký: 30C003166

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 27/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 132 Lê DUẫN, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Quảng Cáo Hùng Dũng

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Hảo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hảo

Điện thoại: N/A


Hồ Thị Ánh Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 272 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Hữu Chức

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phường 2, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chức

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Lan

Mã đăng ký: 30H 8003573

Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 55 Hùng Vương, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Thẩm Khối 5 Thị trấn Đắk Tô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khảnh 375A - P Chánh - P Hưng Xã Phú Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Tổ 5 Phường Phùng Chí Kiên 0281870423

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trinh Chợ Liên Hương Thị trấn Liên Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan Chợ Cẩm Tây Phường Cẩm Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Thị trấn tam sơn Thị trấn Tam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Trần Hưng Đạo Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chu 120 Bạch Đằng - Phan Rí Cửa Thị trấn Phan Rí Cửa 854856

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Sạp 921 Chợ Bến Thành Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Khu 4- Thị Trấn KT Thị trấn Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 6/27 Tân Háo P.1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em 163 Nguyễn Chí Thanh Phường Hải Châu I

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàn Hải Bắc Xã Hải Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Mộc Bài Thị Trấn Tăng Bạt Hổ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quốc 217A Nguyễn Văn Cừ P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tương Đồng Phú Phường Đồng Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 142B7 - Đại Lộ Đồng Khởi - Khu Phố 5 - Phú Khương Phường Phú Khương 0918508742

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dậu Quang Trung - Bỉm Sơn Xã Quang Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ Mạc Thiên Tích Phường Pháo Đài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng ấp Long Quới 1 Xã Long Điền B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng Khối 11 thị Trấn Phù yên Huyện Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Luân Hòa Xã Đồng Văn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 5/9 ấp Tiền Lân X.Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngàn 9A/11 ấp Bình Đường 2 xã An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân 11/2 KP Bình Hoà-TTLT Phường Lái Thiêu 0918659464

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 51 Trần Nhân Tôn P.09 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cử Tiểu khu Thạch Lý - thị trấn Đà Bắc Thị trấn Đà Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dưỡng 644 Trần Cao Vân Phường Xuân Hà 0905192795

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Nam Trung Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 80/399 Kp4 P.Tân Mai Phường Tân Mai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh Khu phố 2 - TT Dầu Tiếng Thị trấn Dầu Tiếng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bắp ấp Long Định Xã Ô Long Vỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Hương Hồ Phường Hương Hồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Ngọt) Yên Mỗ Xã Hoằng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tác Tổ 2 Phường Đồng Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Khu minh tiến B Cẩm Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cung Hợp Châu Xã Hợp Châu 093618018

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Xóm 1 Hưng đạo Xã Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập Xã Tam Thanh Xã Tam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 2 Xã Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng KP3 P3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc) 27 CMT8 Phường An Thới 0985879194

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thống Thôn Chùa xã Yên Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiệu Kp 3 - Tân An Phường Tân An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Tổ 9 Khu Phước Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngoan Nam Giang Thị trấn Nam Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Muôn ấp Long Hoà B Đạo Thạnh Thành phố Mỹ Tho

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thụ Tri Thủy Xã Tri Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Tân Đức Tây Xã Văn Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân Tổ Trung Thị Thị trấn Trà My

,
Loading...