Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 359525

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sóc Trăng

Tìm thấy 13,527 kết quả (0.0067 giây)


Phạm Thị Mỹ Huyền

Mã đăng ký: 59E8004815

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: N/ATrịnh Văn Dũng

Mã đăng ký: 59E8004817

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 158 Tỉnh Lộ 8 - ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Đặng Tài Ngân

Mã đăng ký: 59I8002497

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp mỹ thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đặng Tài Ngân

Điện thoại: N/A


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Tuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 220, quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn

Điện thoại: N/A


Châu Thị Lang

Mã đăng ký: 59A8012505

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Thị Lang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 61, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thanh Trúc

Mã đăng ký: 59E8002132

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại: N/A


Đỗ Kim Thoại

Mã đăng ký: 59C8005303

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Thoại

Điện thoại: N/A


Trương Văn Phương

Mã đăng ký: 59K8001849

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Thái Thị Bích Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Thị Bích Thủy

Điện thoại: N/A


Phương Hồng Nhung

Mã đăng ký: 59K8001793

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 444/Khu 3, ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phương Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Hớn Thành

Mã đăng ký: 59A8012443

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 228A2 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Hớn Thành

Điện thoại: N/A


Lý Mỹ Dung

Mã đăng ký: 59B8004374

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Ẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ẩn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Mã đăng ký: 59H8000886

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 467 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Quốc Trung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 86, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Văn Quốc Trung

Điện thoại: N/A


Đồng Xuân Diệu

Mã đăng ký: 59A8011040

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 94A Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Diệu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trần Thiên Hương

Mã đăng ký: 59A8010977

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiốt số 22 Khu B, chợ TTTM, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thiên Hương

Điện thoại: N/A


Thái Vương Thanh Thùy

Mã đăng ký: 59A8012437

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 14 Mai Thanh Thế, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Vương Thanh Thùy

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân ấp 3 -xã Mỹ Trà Xã Mỹ Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Chợ Xã Suối dây Huyện Tân Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Em Chợ Phùng Hưng 41 B P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh chợ phố hiến Thành phố Hưng Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệu 11/D Khóm 4 TT Mỹ An 824270

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Tam Nghĩa Xã Tam Nghĩa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Chợ Hiếu- P. Hoà Hiếu Phưòng Hòa Hiếu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dạ Vinh mỹ Xã Vinh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sáu Thôn Trung Sơn Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Triệu trạch Xã Triệu Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bài Xã Giao Yến Xã Giao Yến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thị Trấn Mường Lát. Thị trấn Mường Lát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc Nhuận An Hoài Hương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Tân quang Xã Tân Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dươn 25 Phan Huy Chú P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Sạp 202 A2 chợ Đồng Xuân Phường Đồng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt ấp 3 Vĩnh Thuận Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 225 B Tăng Bạt Hổ Phường Lý Thường Kiệt 3815317

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 240C QL1A Kp3 P.Tam Bình Phường Tam Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dân Xã Vĩnh Tiến-Vĩnh Tân-Tuy Phong T.Bình Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Minh cường Xã Minh Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Chợ Trường An Phường Trường An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Xã Hậu Thành Xã Hậu Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga ấp 3 Xã Tân Thạnh Tây Xã Tân Thạnh Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Danh khóm II Thị xã Duyên Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê Thị Trấn Chũ Thị trấn Chũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Tiểu khu 6 Thị trấn Vạn Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Thửa đất 1695 1696 0932703757

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lăng ấp Thạnh Phong xã Yên Luông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Minh Lãng Xã Minh Lãng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế ấp Đồng Ky Xã Quốc Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân P2208 tháp B CT1-CT2 Green park

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiên Khu 6 Huyện Thanh Thuỷ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Tổ 2 thôn An Dưỡng Xã Bình An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 215 Lý Thái Tôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trang Tổ 60 thị trấn Thị trấn Đông Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đượng Xã Thông Nguyên - HSP Xã Thông Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Bình Tiền 2 Đức Hòa Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạo 01/01/1963Nam Bến Sỏi Xã Thanh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam ấp 1 xã Tân đông Xã Tân Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Truyền 56 Đường 2/4 Phường Vĩnh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Xuân hải Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Thôn Bình Sơn Xã Sông Hinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 01-Diên Hồng-KP6-Phước Hội Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Thôn 3 Xã Nâm N Jang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn C10/1 ấp 3 Xã Qui Đức 0913105736

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh P 106-C2 Thành Công Phường Thành Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chu Thị trấn Thị trấn Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Hải Tân Xã Phổ Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Phước Hòa Xã Phú An Hòa

,
Loading...