Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 994724

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sóc Trăng

Tìm thấy 13,527 kết quả (0.0055 giây)


Phạm Thị Mỹ Huyền

Mã đăng ký: 59E8004815

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tâm Phước, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Huyền

Điện thoại: N/ATrịnh Văn Dũng

Mã đăng ký: 59E8004817

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 158 Tỉnh Lộ 8 - ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Đặng Tài Ngân

Mã đăng ký: 59I8002497

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp mỹ thành, Xã Mỹ Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đặng Tài Ngân

Điện thoại: N/A


Lê Việt Thùy

Mã đăng ký: 59F8003242

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Xa Mau 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lê Việt Thùy

Điện thoại: N/A


Nguyễn Xuân Tuấn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: số 220, quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuấn

Điện thoại: N/A


Châu Thị Lang

Mã đăng ký: 59A8012505

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Châu Thị Lang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 61, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Phước An

Điện thoại: N/ANguyễn Thị Thanh Trúc

Mã đăng ký: 59E8002132

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/05/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Điện thoại: N/A


Đỗ Kim Thoại

Mã đăng ký: 59C8005303

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Thoại

Điện thoại: N/A


Trương Văn Phương

Mã đăng ký: 59K8001849

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trương Văn Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Thái Thị Bích Thủy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Thị Bích Thủy

Điện thoại: N/A


Phương Hồng Nhung

Mã đăng ký: 59K8001793

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 444/Khu 3, ấp Châu Thành, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Phương Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Hớn Thành

Mã đăng ký: 59A8012443

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 228A2 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Trần Hớn Thành

Điện thoại: N/A


Lý Mỹ Dung

Mã đăng ký: 59B8004374

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/05/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Dung

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Ẩn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ẩn

Điện thoại: N/A


Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Mã đăng ký: 59H8000886

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 467 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Tri Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Quốc Trung

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 86, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Văn Quốc Trung

Điện thoại: N/A


Đồng Xuân Diệu

Mã đăng ký: 59A8011040

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 94A Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Diệu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Trần Thiên Hương

Mã đăng ký: 59A8010977

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Kiốt số 22 Khu B, chợ TTTM, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thiên Hương

Điện thoại: N/A


Thái Vương Thanh Thùy

Mã đăng ký: 59A8012437

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 14 Mai Thanh Thế, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Đại diện pháp luật: Thái Vương Thanh Thùy

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Thôn Kép xã Hương sơn Xã Hương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng ấp Mương Đào A xã Vân Khánh Xã Vạn Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu 22/13 - ấp 2 - Phú Mỹ Phường Phú Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang 27 Lê Quý Đôn -Phường 1 Thành phố Đông Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Nhà Lòng chợ cũ Phường 1 070822850

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Chợ Hiệp Thạnh Huyện Gò Dầu 854361

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn Chợ TT Liên Sơn Thị trấn Liên Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Chợ Hà Nha - Đại đồng Xã Đại Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ D1 Chợ Long biên Phường Phúc Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phấn 74 dốc lã yên thường Xã Yên Thường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Phước vĩnh Thị trấn Phước Vĩnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lê Triều Sơn Nam Thị xã Hương Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phấn ấp 2 Xã Hựu Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh Vĩnh Trụ Thị trấn Vĩnh Trụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Đông Thành- Đông Sơn Phường Đông Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Thôn 5-Xã Xuân Hồng Xã Xuân Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa Phú riềng Huyện Phú Riềng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Bình Chánh Huyện Bình Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Chợ ốc Xã Thượng Cốc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Láo 156 Bãi Sậy P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chi 57 O Đại Lộ 2 KP3 P.Phước Bình Phường Phước Bình 6402102

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 935 Lạc Long Quân P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình 7/3D ấp 1 X.Xuân Thới Thượng Xã Xuân Thới Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Xã Gia Lập Huyện Gia Viễn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Tổ 18 Nam Sơn Thành phố Tam Điệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Chợ An Đông # trệt sạp G29 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 102 Yên Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Khu vực 7 Phường Bùi Thị Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà Hà Long Xã Hạ Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lợi 33/1 Quang Trung Kp1 Hòa Bình Phường Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn Khóm 3 Thị trấn Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 023/2 Thôn Trường Xuân 1 - Xuân Trường Xã Xuân Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm An Bình Huyện Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp 6 xã Nhị Thành Huyện Thủ Thừa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng XóM 18 Xã Hùng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 102B/4A Hà Huy Giáp P.Quyết Thắng Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực Dĩnh Trì Xã Dĩnh Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng xã vũ lạc Xã Vũ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 594 KP4 P.Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy 21 Trưng Trắc - Khóm 1 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 326 ấp Phú Bình xã Phú Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Phạm Tử Nhgi Phường Nghĩa Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ấm 159 Vĩnh Bình A Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường Tầng 2 Chợ Giát Thị trấn Cầu Giát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa(49B-00060) 126 Vạn Hạnh Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lực 168/2 Trần Văn Quang Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung 175 Lê Hồng Phong Phường Quyết Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 664 đường 2/9 Phường Hòa Cường Nam 0935100056

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Phố Mới Thị trấn Hồ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Thôn Đồng ẻn Xã Kim Bình

,
Loading...