Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1145726

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0028 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Thị Trấn Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhẫn 324/4 Quốc Lộ 13 Bình Triệu P.Hiệp Bình Chánh Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát 74/25A Đồng Đen P.14 Phường 14 0903742950

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bích thôn 2 Xã Ea Knuec 514127

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhiên Lô 68 (C200/19E Xóm Chiếu) P.14 Phường 14

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiệu 129/3 Trung Chánh X.Tân Xuân Xã Trung Chánh 8834032

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đề 84 Bình Tiên P.03 Phường 3 LC

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Đức Tài Thị trấn Đức Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Khóm 2- Thị Trấn Thị trấn Chợ Lách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 54 Bùi Thị Xuân - P8 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghinh Thôn 2 Xã Xuân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 110 Nguyễn Thị Thập P.Bình Thuận Phường Bình Thuận 0837711441

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh An Lợi - An Thới Xã An Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai ấp phú thứ Phú an

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Hưng Lộc Huyện Hậu Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước Kp2 - Mũi Né (89075-27CV) Phường Mũi Né

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thật ấp An Thuận Xã Hòa Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngân Thôn 9 Xã Liên Đầm 063870825

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Kẻ Gai Hưng Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xóm 6 Xã Mường Giàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Lạc Quang Phường Tân Thới Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Thôn Quán Chùa - Vân Hội Xã Văn Hội 825280

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Khánh Thuỷ Xã Khánh Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan . Phường An Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoan Khối 3 Phường Ea Tam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 51/5 ấp Hậu Lân X. Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tám TT Thương Mại Long Phước Phường Long Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Xã Thanh Bình Xã Thanh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cơ Trực Mỹ Xã Trực Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Thanh Giang Xã Thanh Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Thôn Ninh Hoà Xã Hợp Hòa 027245743

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào D82 Chợ Hữu Nghị Huyện Văn Lãng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quynh 70B Hùng vương Phường Ka Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bèo TT Nhà Bàng Thị trấn Nhà Bàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh ấp Tân Hương Xã Tân Thới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu xã Vũ Đông Xã Vũ Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu Xóm Phượng Xã Nghĩa Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà A 62/53/18 Lâm Văn Bền P. Tân Kiểng Phường Tân Kiểng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý KP4.Đ Nài Phường Đại Nài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Khu 6 Đường Lê Hồng Phong Thị trấn Côn Đảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Linh Hòa - Cam Linh Phường Cam Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm 125A QL 1K KP5 P.Linh Xuân Quận Thủ Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tân 216B Nguyễn Thái Bình Phường 12 0908036367

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đắc Nam Hùng Xã Nam Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sỹ xã Phương Hưng Xã Phương Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quỳnh 514 Trường Chinh P.Tân Hưng Thuận 0903336074

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Dân Phước Phường Xuân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Thôn 9 Xã Ea Tiêu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Gấm Giồng Thành Xã Nhị Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nỉ ấp Phú Lợi Xã Phú Hữu

,
Loading...