Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 250738

Danh sách cửa hàng tạp hóa Sơn La

Tìm thấy 14,513 kết quả (0.0050 giây)


Mùi Thị Bấm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Mùi Thị Bấm

Điện thoại: N/ALê Văn Hanh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hanh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Quốc Phương

Mã đăng ký: 24A8007517

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 15/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 01, tổ 10, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương

Điện thoại: N/A


Phạm Văn Quý

Mã đăng ký: 24K8000754

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Điện thoại: Xem chi tiết


Lò Văn Thương

Mã đăng ký: 24D8.002240

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Chiềng Pấc, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thương

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tiệp

Mã đăng ký: 24D8004105

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tông Lạnh, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiệp

Điện thoại: N/A


Cà Văn Lướng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lả Lốm, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cà Văn Lướng

Điện thoại: N/ANguyễn Tiên Phong

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TK 08 thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong

Điện thoại: N/A


Tòng Thị Nhươi

Mã đăng ký: 24A8007407

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Tò Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Tòng Thị Nhươi

Điện thoại: N/A


Quàng Văn Hặc

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Chiềng Đen, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hặc

Điện thoại: N/A


Lê Thị Linh Trang

Mã đăng ký: 24H8003275

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Linh Trang

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Huế

Mã đăng ký: 24B0001095

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xom 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Được

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thị trấn, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Được

Điện thoại: N/A


Hà Văn Quyết

Mã đăng ký: 24E8001281

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 09/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Lào Lay, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: N/A


Vì Thị Thiết

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vì Thị Thiết

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Liên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Giảng Lắc, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: N/A


Lương Thu Hiền

Mã đăng ký: 24A8006688

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lương Thu Hiền

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Hồng Nhật

Mã đăng ký: 24A8003248

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: SN 172B, tổ 10, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhật

Điện thoại: N/A


Hoàng Kim Long

Mã đăng ký: 24A8007483

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Hài, Phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Long

Điện thoại: N/A


Trần Thị Hiền

Mã đăng ký: 24H8003179

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Học 63- Phan Bội Châu Thị trấn Vĩnh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiêu ấp An Ninh Xã Vĩnh Hựu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lĩnh Xã Đông Cuông Xã Đông Cường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận khóm 4 TT mỹ an Huyện Tháp Mười 824062

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm 175 ấp Thanh Tân Xã Thanh Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Xã Phú Lão Xã Phú Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường 176 ấp Đông X.Thới Tam Thôn Xã Thới Tam Thôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông 68E Khu 5 Thị trấn Đức Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên khối 6B Thị trấn Anh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Chợ Đông Triều Thị trấn Đông Triều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Khóm 1 Thị trấn Thới Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngữ Thôn 4 - Tam Thanh Xã Tam Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Chợ Phường Quảng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khiêm Số 110 Tổ 9 Phường Thượng Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp 201 Trần Phú -Ba Đình Phường Ba Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngảnh Chợ 2TN Q043 Phường Trần Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba 171/46 Nguyễn Tư Giản 09096641290838640

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Nga Hưng Xã Nga Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa ô 79 P.BT Phường Bến Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên 6A Lê Văn Linh P.12 Phường 12 8267392

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mới Đường Hùng Vương KP1 Phường 1 0723841684

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Xóm 1 xã Hưng Xuân Xã Hưng Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải 25/4 Tân Hòa Đông Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Tổ dan phố 1 TT plei Kần Thị trấn Plei Cần

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vĩnh) 29 Điện Biên Phủ k3 0917634031

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huân Xóm 14 Xã Hải Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng Bắc Sơn Huyện Hưng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Òn Kp 04 Hàm Tiến Phường Hàm Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Trung phước Xã Lộc Trì

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Hải Quy Hải Lăng Quảng Trị Huyện Hải Lăng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chiến Km6 xã Hà lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Việt Kiều Xã Suối Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh 25A Nguyễn Công Trứ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điện ấp Phú Nhiêu Xã Mỹ Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Phú Túc TT Phú Túc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nồng Khóm 1 Thị trấn Cái Nước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vĩnh Phố Lụa Phường Vạn Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đua Trạch Bái Xã Hòa Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hai ấp Hoà phúc xã Hoà khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Chợ trái cây Rạch Sỏi Phường Rạch Sỏi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng Số 457 ấp Sua Đũa 0985777445

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan kỳ tiến Xã Kỳ Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảy Kp 03-Phú Tài (88429-24CV) Phường Phú Tài

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 62 Ngô Quyền Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lam A36Bis Cống Quỳnh Phường Nguyễn Cư Trinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc KP3 TT Tân THạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành Xã Hồng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lịch Cốc Lếu Thành phố Lào Cai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mẫn 110 Chu Văn An Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Khu 5 TT Quán Lào Thị trấn Quán Lào

,
Loading...