Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 730621

Danh sách cửa hàng tạp hóa Thái Nguyên

Tìm thấy 28,759 kết quả (0.0099 giây)


Ngô Xuân Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Toàn

Điện thoại: N/AVũ Ngọc Xiêm

Mã đăng ký: 17F8006228

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hữu nghị, Xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Xiêm

Điện thoại: N/A


Tô Đình Khiêm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tô Đình Khiêm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố hích, Xã Hòa Bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Đỗ Thi Hà

Mã đăng ký: 17A80024723

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thi Hà

Điện thoại: N/A


Bế Xuân Trường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Bế Xuân Trường

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Gò Pháo, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hằng

Điện thoại: N/APhùng Mạnh Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Thiệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 29, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiệu

Điện thoại: N/A


Hoàng Xuân Chí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Chinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Ngát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngát

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Đạo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đạo

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Trần Quốc Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Làng Hang, Lâu Thượng, Võ Nhai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tú

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên

Điện thoại: N/A


Tạ Văn Khánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Khánh

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Kim Lý

Mã đăng ký: 17F8006262

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Lý

Điện thoại: N/A


Ngô Việt Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Việt Hương

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang ấp Ngọc vinh xã ngọc thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hợp Trưng Trắc Phường Trưng Trắc 02113869099

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông Quang Trung Huyện Kinh Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Thôn Đồng Lạc 2 Xã Đinh Lạc 063773009

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Khu Phước Hải Huyện Long Thành 061844841

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc 245/29 Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa xã Quảng Điền Xã Quảng Điền

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát Chợ Thực Phẩm Hà Tôn Quyền P.15 Phường 15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 74 cầu gỗ Phường Hàng Bạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cư Khối I Phú Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ TP Phường Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 21D đường 23/10 Phường Phương Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Thạnh Phú xã Thạnh Quới Xã Thạnh Quới

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điền D64 Đồng Diều P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Thị trấn Neo Huyện Yên Dũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng 41 Bà Huyện Thanh Quan P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mười 391/3 KP Thạnh Bình -An Thạnh Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt TT Bình minh Thị trấn Bình Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Xã Lang Sơn Xã Lang Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sương 300 Khu phố 2 Phường 10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Thạch Thang Đức Phong 055931931

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hân Xã Thạnh Phước Xã Thanh Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương ấp Cồn Cù Xã Đông Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 250/1 QL15 Kp2 Thống Nhất Phường Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tín Trung Lập Xã Trung Lập Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Nà Lài-thị trấn Chợ Chu Huyện Định Hoá 778566

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Nguyễn Công Trứ P1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Trường Lưu-Trường Đông Xã Trường Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm Ql30 Khóm Tân Đông A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái Nguyễn Chí Thanh Phường 7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết 2E Khóm 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Thanh Quang Xã Thanh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 3H Nguyễn Kiệm P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiếu tổ 17 p. Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khìn SN 63-P1-ấp 1 Xã Phú Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp Dương Liễu Xã Dương Liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Thị trấn Bắc Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư Xã Giao An Xã Giao An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân 68 Huỳnh Văn Bánh P.15

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Khu 8 TT Tân Phú Thị trấn Tân Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Phúc lâm Xã Xuân Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đồng Văn Thành Xã Văn Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 130 Đường 24 P.11 Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc KP1-P5 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhỏ đường Nguyễn Văn Trỗi KV1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Khu Sơn Lĩnh- Cao xá Xã Cao Xá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Xã Nghi Thái Xã Nghi Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí ấp Hòa Thuận Ngọc Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Ba Chè Xã Thiệu Đô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thượng Mường So Xã Mường So

,
Loading...