Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 32981

Danh sách cửa hàng tạp hóa Thái Nguyên

Tìm thấy 28,759 kết quả (0.0051 giây)


Ngô Xuân Toàn

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Toàn

Điện thoại: N/AVũ Ngọc Xiêm

Mã đăng ký: 17F8006228

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hữu nghị, Xã Hợp Tiến, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Xiêm

Điện thoại: N/A


Tô Đình Khiêm

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tô Đình Khiêm

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Tùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố hích, Xã Hòa Bình, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: N/A


Đỗ Thi Hà

Mã đăng ký: 17A80024723

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thi Hà

Điện thoại: N/A


Bế Xuân Trường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Bế Xuân Trường

Điện thoại: N/A


Phùng Thị Hằng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm Gò Pháo, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hằng

Điện thoại: N/APhùng Mạnh Thắng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Thiệu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 29, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiệu

Điện thoại: N/A


Hoàng Xuân Chí

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Chí

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Chinh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân

Điện thoại: N/A


Đỗ Thị Ngát

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngát

Điện thoại: N/A


Nguyễn Ngọc Đạo

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Đạo

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Như Quỳnh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Như Quỳnh

Điện thoại: N/A


Trần Quốc Tú

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Làng Hang, Lâu Thượng, Võ Nhai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tú

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Quyên

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên

Điện thoại: N/A


Tạ Văn Khánh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP Đại Thịnh, Thị trấn Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Khánh

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Kim Lý

Mã đăng ký: 17F8006262

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Thị trấn Sông Cầu, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Lý

Điện thoại: N/A


Ngô Việt Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TDP 4A, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Đại diện pháp luật: Ngô Việt Hương

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Tổ dân phố 2 Thị trấn Đức Phổ 859365

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài Thạch By 1 Xã Phổ Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Lộc phú Xã Lộc Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sậy Phước Lợi - Phước Vinh Xã Phước Vinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa chợ Xuân Mỹ Huyện Cẩm Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An ấp 2 xã Tân Khai Xã Tân Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy Phước Hội Phước Thạnh Huyện Gò Dầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Chợ Nguyễn Văn Trỗi Phường 13

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Thôn 4 xã Ninh Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn Chợ Minh Lập Xã Minh Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng Quang Trung Huyện Tứ Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Xương Huân Phường Xương Huân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn Nga Giáp Huyện Nga Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giảng Quảng Hoà Xã Quảng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 31A Trần Thị Thơm Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự Xóm 1 Tân Long - Tân Bình Xã Tân Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uyên Chợ Phạm Văn Hai Sạp A1/79-81-83 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình ấp Mỹ Hiệp Xã Mỹ Trung Xã Mỹ Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Diên Đại Phú Xuân 868272

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Huyện Bảo Thắng 020862968

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Xã ĐÔNG VINH Huyện Đông Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khanh 188 Phan Đăng Lưu Thành phố Huế 534195

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưởng ấp An Lợi xã An Bình A 067839330

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc 160 Thống Nhất - P. Lê Thanh Nghị Phường Lê Thanh Nghị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh) 567 Trần Quang Diệu Phường An Thới 071886037

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Thanh sơn Huyện Tĩnh Gia

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên ấp 6 xã Phước Vĩnh An Xã Phước Vĩnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiện Mỹ đức đông Xã Mỹ Đức Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Cụm công nghiệp Phường Châu Khê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình SN 64.ĐPĐP. P - Nam Hà Phường Nam Hà 0982924778

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Gò Thuyền A Huyện Tân Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tỳ ấp Vĩnh Thành Xã Vĩnh Trường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên 28 Lê Lợi-Hoàng Hoa Thám-Kp1-Phươc Hội Phường Phước Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghiệm An Bình Xã An Thới Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Được Thị Trấn Phùng Thị trấn Phùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sản Mạnh tân Xã Thụy Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phú Số 382/B ấp Thị 0986020809

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thinh Rô Men Xã Rô Men

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Số 4/114 ngõ 72 Nguyễn Trãi- Thượng Đình Phường Thượng Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Xã Lương Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến 986/28A Nguyễn Trung Trực Phường An Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Tiểu khu 4 Xã Ít Ong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cảnh Thôn 6 Xã Xuân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thúy 83 Bình Phước Xã Bình Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn ấp Kinh I Xã Đồng Thái 0949753962

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng Số 02 Lê Văn Tám Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phương Quảng Lăng 3 Xã Điện Nam Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 1/3 Tổ 11 Kp1 0838918886

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Số 66 Đ.Nguyễn Phong Sắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hậu Thạnh Đức 1 Xã Phổ Thạnh

,
Loading...