Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 685340

Danh sách cửa hàng tạp hóa Thị xã Sơn Tây Hà Nội

Tìm thấy 2,255 kết quả (0.0028 giây)


Nguyễn Đình Hữu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu phố 6 (Đồi Chè), Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hữu

Điện thoại: Xem chi tiếtCát Thị Mưa

Mã đăng ký: 01P8002649

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phú Nhi 1, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Cát Thị Mưa

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Văn Sự

Mã đăng ký: 01P8002575

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 13/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cổ Liễn, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sự

Điện thoại: Xem chi tiết


Đỗ Quang Huy

Mã đăng ký: 01P8002491

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 11/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 128 Phố Cầu Trì, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Dung

Mã đăng ký: 01P8002560

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 2, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Thị Hương

Mã đăng ký: 01P8002553

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Liên

Mã đăng ký: 01P8002559

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Liên

Điện thoại: Xem chi tiếtTrần Thị Liên

Mã đăng ký: 01P8002550

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Thị Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


Phạm Thị Yến

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 27 Hoàng Diệu, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến

Điện thoại: N/A


Hoàng Văn Thắng

Mã đăng ký: 01P8002561

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Võ Quỳnh Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Võ Quỳnh Hoa

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Cải

Mã đăng ký: 01P8002554

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Cải

Điện thoại: Xem chi tiết


Lưu Thị Phú

Mã đăng ký: 01P8002558

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 3, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Phú

Điện thoại: Xem chi tiết


Phan Thanh Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quầy 510 Chợ Nghệ, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Đào Văn Vinh

Mã đăng ký: 01P8002568

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 218 Đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Đào Văn Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Đình Chiến

Mã đăng ký: 01P8002519

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Nhi 2, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Trần Đình Chiến

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nguyệt Tú

Mã đăng ký: 01P8002050

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 26/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Thanh Huyền

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quầy 220 Chợ Nghệ, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Nguyệt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Quầy 177 Chợ Nghệ, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: N/A


Bùi Mỹ Trang

Mã đăng ký: 01P8002530

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 49 Phố Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Đại diện pháp luật: Bùi Mỹ Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Kết quả từ 0 đến 20/2,255 - Trang số 1/113

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hướng Tự - Bích Sơn Xã Bích Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Đình cả Quảng minh Xã Quang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 28/52 Miếu Hai Xã Phường Dư Hàng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lập 1/4 Ngọc Hà Thị trấn Phù Mỹ 876213

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Ngân Điền Sơn Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang Xã Hồng Châu Xã Hồng Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Quầy 114 chợ Đông kinh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Quốc trị- TT Nam Sách Thị trấn Nam Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm La Hiên Xã La Hiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Phường Nguyễn Thị Minh Khai Thành Phố Bắc Cạn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Út 118/9/48A Trần Phú P.Cái Khế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai 515 Lê Văn Sỹ P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngợi xã Bản Lầu Xã Bản Lầu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 28 ngõ 89 Lương Đình Của -cũ TT XN thiết bị y tế p.PhươngMai 8526825

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhanh ấp 10 xã Mỹ Thành Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà TT. Vĩnh Châu Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế Văn nho Bá thước Xã Văn Nho

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Khu phố An Hưng Thị trấn Cam Lộ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lễ 2 Hùng Vương Phường Phú Nhuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lĩnh 19 Đường 17/3 - TDP11- TT Chư sê Thị trấn Chư Sê

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Hẻm 1 Nguyễn Trung Trực Kp8 TT Bến Lức Thị trấn Bến Lức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến TK Khí Tượng - TT Nông Trường Thị trấn nông trường Mộc Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu ấp 3 Xã Tân hội Huyện Tân Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện Xã Thanh An Xã Thanh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Phố Sông Thao Phường Thọ Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Số nhà 155 Khu 4 - TT. Yên Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Xóm 6 - Nga Thuỷ Xã Nga Thủy 0373783397

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sinh Cty CP SĐà 7 Huyện Mường La

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh Như Quỳnh Thị trấn Như Quỳnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan ấp Nội Hóa 2- Bình An Phường Bình An 0650751107

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hướng Chợ Cần Vĩnh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành B3 Nguyễn Thị Thập-Nhân Chính Quận Thanh Xuân 0903232130

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Thôn 8 - Hòa Lễ Xã Hòa Lễ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dư 44 Đường Thành Phường Cửa Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Phố Tân Hưng - Thị Trấn Hưng Hoá Thị trấn Hưng Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tường Xóm T3 Nhất Tích Lương Thành phố Thái Nguyên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trạc Hè 9 Hàng Lược Phường Hàng Mã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Thành Long Xã Thanh Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm ấp Căn Cứ Xã Mỹ Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Sạp 31 Khu C Chợ Đầm Phường Vạn Thạnh 381123801

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân ấp Tân Phú Thị trấn Cái Tắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhanh ấp 4 Xã Mỹ Quý Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Trực Đại Xã Trực Đại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng An Phú Xã An Quy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung 16 Đường số 75 KDC Tân Quy Đông P.Tân Phong Phường Tân Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 13C8 chợ Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Guôc 297 Khóm 2 F6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Soan Hà Bình Xã Hà Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý TDP 9 Phường Thắng Lợi 02806267188

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Thôn Khuôn Thê Xã Phúc Ứng 0987080300

,
Loading...