Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 907456

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0126 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Thị Trấn Chũ Thị trấn Chũ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 826 Ngô Quyền Quận Sơn Trà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng Tổ 11-1 B Chợ Trà Côn Xã Trà Côn 070860610

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hân Xóm 1 Thôn Minh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 94 Tôn Đức Thắng Phường 8

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương Khánh Cư Huyện Yên Khánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức Sơn Phước Xã Hòa Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân B1 Lô 1 Chợ Mỹ Bình Phường Mỹ Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mai Chợ Bà Chiểu -936 Khu 5 Phường 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Chợ Trần Hữu Trang Sạp 257 P.10 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lưu Thanh khê - Thanh hải Xã Thanh Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 8 Nguyễn Khắc Cần Phường Tràng Tiền 8243050

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rạng Phước Mỹ 2 - Nam Phước Thị trấn Nam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhơn ấp Phú Lợi Xã Phú Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyền 731Bis 3 Tháng 2 P.06 Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ Nga Mỹ Huyện Nga Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Tam sơn Thị trấn Tam Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ ấp 7 xã Hòa Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiền 1105 Lạc Long Quân P.11 Phường 11 9714431

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 99 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Trãi 857599

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhâm Xã Đức Sơn Xã Đức Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bộ Mai Đình Xã Mai Đình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Tân Hoà Thị trấn Bảy Ngàn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 93 kp3 Phường Trung Dũng Phường Trung Dũng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đông Xã Cúc Phương Xã Cúc Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Xóm 4 Xã Tràng An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rạng ấp Phú Phong Xã Quới Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thông 7-9 Nguyễn Trãi Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hận ấp Thuận Tân xã Truông Mít

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đăng hưng đạo Xã Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh 59B Bà Triệu Kp1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyết Thôn 8 xã Nhân Mục

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Công Nhân Xã Ngọc Lương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Xã Thái Dương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Sơn Đồng Xã Sơn Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 58 Trần Đại Nghĩa KP6 P.TT A Phường Tân Tạo A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Khối 13 TT Phù Yên Huyện Phù Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 531/16 ấp Trần Cao Vân Xã Bàu Hàm 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Như Sạp 333 TTTM Chợ Đầm Phường Vạn Thạnh 01

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhân 24A Nguyễn Hậu P. Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Xã Nam Hà Xã Nam Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Túc 177 đường Nguyễn Văn Cừ Phường An Hòa 0939036472

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Số 49 tổ 28 Phan Văn Năm Phường Cái Vồn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng 363 Nguyễn Huệ Thị trấn Đăk Đoa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đa ấp Đông Quý Thị trấn Thứ Ba 0977508351

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung) 481 Trần Hưng Đạo Phường 6

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mới kiốt số 1 14B/2 tổ 15 0976417790

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Tổ 3 khu 1 Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà Chợ Mới Phường Cam Thuận

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiển Thôn Vật Dùng Xã Hoàng Thắng

,
Loading...