Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 1107240

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0044 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh ấp 1 Xã Tân Tây

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phố ấp Tân bình Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Thôn Vạn Năng Tây xã Nghĩa Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Xã Đông Các Xã Đông Các

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm KP4 Thị trấn Yên Cát

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Thôn An Hoà 4 Xã An Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà An . Xã Mỹ An Hưng A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải ấp 3 Xã Mỹ ngãi Xã Mỹ Ngãi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cường Thôn Tân Thành Xã Ninh Ích

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phụng Thôn Chiên Chiết Xã Đắk Xú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Ngã Ba Xưa Xã Xuất Hoá

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ 1G Phạm Đình Hổ Phường 2 35024555

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơ 72 Trần Hưng Đạo Thị trấn Núi Đèo 0313776007

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Chợ thị trấn - Sông mã Thị trấn Sông Mã

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga 11A Mậu Thân phường Xuân Khánh Quận Ninh Kiều

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung 553 KP5Kinh Dương Vương P.AL 8859157

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuân Phường Hoàng Văn Thụ B Phường Hoàng Văn Thụ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Tổ 38 khu vực 7 0972460629

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Tổ 6 khu vực 5 01687556698

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Đường 10 - Mỹ Tân Xã Mỹ Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vũ Lô 6 22-Khu Dân cư 16 Ha-Vĩnh Thanh Vân 874625

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Tổ 4 NAM Pháp 2 Phường Đằng Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Thiện Chánh 2. Tam Quan Bắc Xã Tam Quan Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duyên TT/Mỹ Thọ Thị trấn Mỹ Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiểu Nhân Trạch Xã Nhân Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vui Tiểu khu 3 Huyện Hà Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Sạp số 06 số 39 Nguyễn Văn Phú P.05 Phường 5

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Đức Tùng Xã Đức Tùng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng ấp Hố Gùi Xã Tam Giang Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 18B Phạm Đình Hổ Quận Hai Bà Trưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Phố Giang Sơn TT Giang Tiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà SN 57A tổ 19 P. Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên 3652615

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thôn Mỹ Hoà Hoà Hiệp Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 24/3 tổ 12 Bình Giao-Thuận Giao Phường Thuận Giao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lý Xã Hoa Lộc Xã Hòa Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tấn Sạp 26 chợ Phường B

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Thôn Cổ điển Xã Hải Bối

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tài 334 Tổ 16 Phường Định Công

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điệp ấp 7B Xã Mỹ Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiền ấp Hưng Điền Xã Hùng Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tự ấp ông Yển Xã Hòa Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đồng Xã Thanh Xuân Xã Thanh Xuân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thu Diễn Hồng Xã Diên Hồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đô) ấp Chợ Xã Kiểng Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảng Thôn Kim đới Xã Hữu Bằng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà 1 04 Trần Hưng Đạo P. 1

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hội Đống Đa Xã Ninh Sim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 43/8 KP Bình Phú Phường Bình Chuẩn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oánh SN 16.NTT Phường Tân Giang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải An Hưng TT An Phú

,
Loading...