Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 374792

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tìm thấy 15,549 kết quả (0.0062 giây)


Trần Ngọc Rin

Mã đăng ký: 49A8.027957

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 101 đường Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Rin

Điện thoại: N/ANguyễn Văn Hùng

Mã đăng ký: 49A8.028075

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 466 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Tuyết Hồng

Mã đăng ký: 49A8.027430

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 25/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Quầy 39, Khu A, Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết Hồng

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Hằng

Mã đăng ký: 49A8.027673

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 189 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hằng

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Bình

Mã đăng ký: 49G8001642/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, khu 7, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Mã đăng ký: 49G8001644/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, khu 5, Thị trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Minh Huy

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 2, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Minh Huy

Điện thoại: N/ANguyễn Ngọc Phước

Mã đăng ký: 49E8003536

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: mỹ tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước

Điện thoại: N/A


Phạm Hồng Tiến

Mã đăng ký: 49E8006890

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hoàng Việt, Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tiến

Điện thoại: N/A


Vũ Văn Đại

Mã đăng ký: 49E8007316

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: đường 46 vạn hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đại

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Toan

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 18/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Sạp D61 Chợ Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Toan

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nga

Mã đăng ký: 49E8007287

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 Phước Hải, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Mã đăng ký: 04C1005

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 401 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ (Lê Quang Khánh)

Điện thoại: N/A


Mã Văn Giang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Mã Văn Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Vũ Thị Phượng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phượng

Điện thoại: N/A


Đường Kiến Thông

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B01, TTTM Bà Rịa, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Đường Kiến Thông

Điện thoại: N/A


Vũ Thị Hoa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Võ Văn Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Võ Văn Phương

Điện thoại: N/A


Lê Thị Na

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Lê Thị Na

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Mã đăng ký: 04C80227617

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị (Nguyễn Thị Hồng)

Điện thoại: N/A


Cửa hàng tạp hóa ông bà Đào Km9- Xã Quang hanh Phường Quang Hanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hường 89 - Thủ Khoa Huân Phường Phú Thủy 062821414

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Mé sông K2 thị trấn Vĩnh Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Trung nghiã Thành phố Hưng Yên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 31 K7

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ngọc Trương Công Định Thị trấn Cần Giuộc 874211

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Bình Thanh Xã Bình Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhương Phú thới - Sơn Định Xã Sơn Định

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thành 23 Nguyễn Thái Học VThạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn 01 Lê Minh Phường An Đông 0909926091

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức xóm Khuôn xã Xã Hoa Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam Thôn Trung Vực - xã Thượng vực Xã Thượng Vực

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Rẻn ấp 1 xã An Thạnh Xã An Thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Oanh Xã Phú Lão

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Công Lê Thanh Tôn P Thanh Bình Phường Thanh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo 119A Yersin Phương Sài 822648

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng 1B Lô 25 Phạm Thế Hiển P.04 Phường 4 38505622

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa 717 Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Thôn Bình Quang - xã Bình Quế Xã Bình Quế

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nữ Chợ Hoà Khánh Phường Hòa Khánh Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa yên lộc Huyện Can Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hóa Giồng lớn Mỹ Hạnh Nam

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiển Khối 6 Thị trấn Vĩnh điện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên 150A Thống Nhất - P. Lê Thanh Nghị Phường Lê Thanh Nghị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trữ 421 QL13 Kp5 P.Hiệp Bình Chánh Phường Hiệp Bình Chánh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn 127 Hai Bà Trưng Phường Sông Bờ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dinh 43 Tôn Thất Thuyết Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên C21-17 Lê Quang Sung P.02 Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 26B ngõ 163 Hoàng Văn Thái Quận Thanh Xuân 5655477

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thoa Chợ TT Ngọc Lặc Thị trấn Ngọc Lặc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mậm Xã Yên Lợi Xã Yên Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hạnh Thị trấn Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn KDC Mai Thị Non KP2 Thị trấn Bến Lức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu 022 Đoàn Thị Điểm Phường 3 07813820942

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huệ Xốm-Phú Lãm Phường Phú Lãm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đức 662/19 Sư Vạn Hạnh P.12

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nghị 72 ấp Quảng Phát Quảng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoà Xã Trà Phong Xã Trà Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thái A5 6-36

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâu 61 Đào Duy Anh Phường Phú Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Xã Tân Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dùng ấp Hòa Long 4 TT An Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Thôn Nam Giang đường Giáp Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hải Tiên Hội Xã Đông Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh) 137 KP Bình Thung 2 Phường Bình An 0907146634

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy 23/56 KP9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huê Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa Kỳ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn Khu phố 3 Thị trấn Thạnh Hóa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Nghĩa Lâm Xã Nghĩa Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 297 Tổ 17 KP3B

,
Loading...