Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 165531

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm thấy 26,495 kết quả (0.0059 giây)


Lê Thị Như Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Hường

Điện thoại: N/ATrương Viết Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trương Viết Hùng

Điện thoại: N/A


Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: KCN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhãn

Mã đăng ký: 31E 147/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 01/07/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Kế Sung, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhãn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Lam, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại: N/APhan Văn Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Minh

Điện thoại: N/A


Vương Hưng Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Vương Hưng Tài

Điện thoại: N/A


Lê Thị Đót (Đóa)

Mã đăng ký: 31E88445

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Đót (Đóa)

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Phụng

Mã đăng ký: 31E88433

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phụng

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Cẩm Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Đồng Miệu, Phú An, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Cẩm Vân

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Ngọc Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thanh Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: N/A


Đặng Quang Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phương

Điện thoại: N/A


Phan Văn Cườm

Mã đăng ký: 31E 11/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1, Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Cườm

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký: 31A8018116

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Kiêm Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 26 Lê Quang Đạo, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Tín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín

Điện thoại: N/A


Lê Thị Bê

Mã đăng ký: 31A8018143

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bê

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh Chợ Xóm Củi -10 Khu B Phường 11

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Khu phố 1 Phường Phước Bình Phường Phước Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dung Khu 1 ấp Bảo định 721126

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Phước Hòa Xã Phước Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh 150/25B Nguyễn Duy Dương P.03 Phường 3 8322960

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng Xóm 2 thôn Bình Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lài Khu phố 3 Phường Phú Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thiện ấp Đông Phước - Thạnh Đông A Xã Thạnh Đông A 835779

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liêm 01 Thành phố Bến Tre

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Khóm 4 TT Mỹ an Huyện Tháp Mười 825054

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biên Khu Phước Long TT Long Thành 845653

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh 553 Võ Thị Sáu MX

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà vĩnh khúc Xã Vĩnh Khúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dậu Phao sơn Phường Phả Lại

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiền Lương Lỗ Huyện Thanh Ba

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Gio an Huyện Gio Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 20/6B Kỳ Đồng P.09 Phường 9

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 22/33 Trần Ngọc Lên - ấp 3 - Định Hòa Phường Định Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà ) ấp 7 chợ Xã Đồng Thái

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh 82/6 KV4 Phường Trà Nóc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Định P. Lê Lợi Huyện Ngọc Lặc 037871678

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thị trấn Vôi Thị trấn Vôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Chu Hải Xã Tân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 68 Đường số 4 KP3 P.Bình Hưng Hòa A Phường Bình Hưng Hòa A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cu 21/4 KP Đông Tân TT Dĩ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hà 112 Phan Bội Châu Phường Thống Nhất

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Liên Thôn Trung Xã Ninh Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan Tổ dân phố 2 Thị trấn Ia Kha

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Chùa Vít - Cẩm Phúc Xã Cẩm Phúc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huy Xóm Đồi Phường Bách Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhật Số 45 Thị trấn Nghèn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh ấp Đông Thị trấn Vĩnh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thịnh) Đương Nguyễn Tất Thành Tổ DP6 0973608080

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Chợ Ninh Hiệp Xã Ninh Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lượng 11/25A ấp Bình Đường 1 Phường An Bình 06503792259

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Son Chợ thủy vôi -TT Việt Quang Thị trấn Việt Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khải Khánh Trung Xã Khánh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuỷ Chợ Hùng Lô Xã Hùng Lô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nam 86 đường số 42 Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thủy Thôn 8- X. Hợp Minh- Tp. Yên Bái Xã Hợp Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đạt Chợ Cam Hòa Xã Cẩm Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Lô 21 22 0905240014

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khoa Tổ 2 ấp Đông Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Xã Bình Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Việt Tổ dân phố 6- TT ĐạMri Thị trấn Đạ M-Ri

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thinh Bình Thạnh Bình Hòa Xã Bình Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ất Xã Diễn An Xã Diễn An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thân TDP 13 - TT Cát Tiên Thị trấn Đồng Nai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tần Man để- Tam Hồng Xã Tam Hồng 02113852247

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 27/23/10 Kinh Dương Vương Phường 12

,
Loading...