Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 637944

Danh sách cửa hàng tạp hóa Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm thấy 26,495 kết quả (0.0086 giây)


Lê Thị Như Hường

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Như Hường

Điện thoại: N/ATrương Viết Hùng

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trương Viết Hùng

Điện thoại: N/A


Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/12/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: KCN Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Công Đoàn Công Ty Tnhh Xi Măng Luks Việt Nam

Điện thoại: N/A


Lê Thị Nhãn

Mã đăng ký: 31E 147/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 01/07/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Kế Sung, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhãn

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thanh Trang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Anh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thanh Lam, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại: N/APhan Văn Minh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Minh

Điện thoại: N/A


Vương Hưng Tài

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hòa Đa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Vương Hưng Tài

Điện thoại: N/A


Lê Thị Đót (Đóa)

Mã đăng ký: 31E88445

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Hải Bình, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Đót (Đóa)

Điện thoại: N/A


Lê Thanh Phụng

Mã đăng ký: 31E88433

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phụng

Điện thoại: N/A


Đoàn Thị Cẩm Vân

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 6, Đồng Miệu, Phú An, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Cẩm Vân

Điện thoại: N/A


Đặng Thị Ngọc Linh

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Phạm Thị Thanh Hương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 8, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hương

Điện thoại: N/A


Đặng Quang Phương

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 3, Triều Thủy, Xã Phú An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Phương

Điện thoại: N/A


Phan Văn Cườm

Mã đăng ký: 31E 11/HKD

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 19/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xóm 1, Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Phan Văn Cườm

Điện thoại: Xem chi tiết


Lê Văn Sơn

Mã đăng ký: 31A8018116

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trần Kiêm Hiếu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 26 Lê Quang Đạo, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Trần Kiêm Hiếu

Điện thoại: N/A


Nguyễn Hữu Tín

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tín

Điện thoại: N/A


Lê Thị Bê

Mã đăng ký: 31A8018143

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 43 Ngô Đức Kế, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bê

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý KV Thới Hưng - P.Long Hưng Phường Long Hưng 071863106

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Riêng ấp Vàm lớn Thuận Nghĩa Hòa Xã Thuận Nghĩa Hòa 857099

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đang Thôn 1 Xã Hòa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Chợ Long Thành Huyện Long Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Tổ 5 phường Nguyễn Thị Minh Khai

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phước 41/2 Quang Trung KP2 Thị Trấn Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tú Khả Phong Xã Khả Phong

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Chợ Chuối Thị trấn Nông Cống

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng xã Cát hanh Xã Cát Hanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tư KV1 Thị trấn Đông Thành Thị trấn Đông Thành

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Minh Tổ 4 - Quí Thạnh Xã Tân Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa ấp 1 _ Xã Xuân tâm Huyện Xuân Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Biền Phương Tú Huyện Ứng Hòa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyết Xã Kim Sơn Xã Kim Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ Ba đồn Phường Quảng Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Chợ Chùa Xã Phong Thịnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa Chợ Trần Hữu Trang Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Khóm 2 TT Tri Tôn Thị trấn Tri Tôn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đém 110/10 Nguyễn Việt Hồng Phường An Phú 826233

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng 386 Nguyễn Đình Chiểu Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ 196 Đặng Văn Bi Kp1 P.Bình Thọ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Luyên Hưng thuỷ Xã Hưng Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Yên Thành Huyện Yên Mô

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nguyệt Dương Liễu Xã Dương Liễu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Duy Xã Cư Yang-Eakar Xã Cư Jang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng ấp Chựo - Mỹ An Xã Mỹ An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoàng Xã Tân Lợi Xã Tân Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiến Thôn Bắc Hải xã Hải Thượng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Năm K29/11 Hà Huy Tập Tổ 20 Xuân Hà 3711553

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiến số 44/4 ấp 9 xã Mỹ Hưng 0947993555

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mỹ Phú Mỹ Xã Xuân Phương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hưng 31 K1 ô 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dùng Đông Thành Thành phố Ninh Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Chợ Mỏ Quang Trung 0266286958

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lụa Chợ Thanh Đa P.27

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng Chợ Hồng Hà Phường Hồng Hà

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Thôn Vat Xã Việt Lâm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Toàn 90 Lê Hồng Phong Phường Đoàn Kết

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phong Long Hưng Xã Long Hưng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ráo F1/8 ấp 6 X.Vĩnh Lộc B Xã Vĩnh Lộc B 01687040299

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thảo Tân dân Xã Tân Dân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thường Quang Minh Xã Quang Minh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ba An Lộc - Bình Trị Xã Bình Trị

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Tường Sơn Xã Tượng Sơn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bảo Kios 3 41 Lê Minh Xuân P07 Phường 7 09028628589714144

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp 222 Tạ Quang Bửu P.04 Phường 4

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trọng 10 Yersin Phường 10

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nga Xã Tam Hợp Xã Tam Hợp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Yến Hưng Đạo Phường Sao Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đoàn Khu 7- Phố Yên Xã Tiền Phong

,
Loading...