Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 309808

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0069 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuyến Chợ Giáng Thị trấn Vĩnh Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hòa Bắc chợ Thị xã Kỳ Anh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tiên Tổ dân phố Liên Hiệp 2 Phường Trương Quang Trọng 842228

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lộc An thạnh Phường An Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tỉnh Khóm 1 TT Càng long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đượm Chợ Bà Điểm -X.Bà Điểm Xã Bà Điểm

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Độ 194 Tổ 6 ấp Ngọc lâm 3 Phú thanh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hương 277B Hoàng Diệu Quận Hải Châu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cụt Thôn Nhạn Tháp Xã Nhơn Hậu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Xã Phú Thành A Huyện Tam Nông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quang 106/4B Bạch Lâm-Gia Tân 2 Xã Gia Tân 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lâm 1/33 Quang Trung Thị trấn Hóc Môn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Xã ĐắkTaLey Xã Đăktaley

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phượng ấp Trà Quýt A

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan Chợ cầu Thị trấn Gio Linh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhàn Phú Long Xã An Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sênh KP 7 TT Vĩnh An Thị trấn Vĩnh An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ca Tổ DP Lợi Phú Phường Cam Lợi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phấn 90 Linh Trung KP3 P.Linh Trung Phường Linh Trung

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Chợ Tạm Phường Tân Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuý Quảng lạc Xã Quảng Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thức Tổ DP Lợi Thọ Phường Cam Lợi 058953908

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uôn Khóm Xuân Hòa TT Tịnh Biên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Linh 366 Tổ 14 Phạm Cự Lượng (MQ) Phường Mỹ Quý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phát xã Phước Lưu Xã Phước Lưu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệu Lộ 2 Thị trấn Ngãi Giao

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân Chợ Phú Thuỷ Phường Phú Thủy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoạt Trạch 4 Quảng Trạch

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồng 359 Thạch Lam Phường Phú Thạnh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kiều Chợ Cam Đức Thị trấn Cam Đức

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Bình Số 138 KP 11 0918615913

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thế TT.Gia Ray Huyện Xuân Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa D7/233A ấp 4 Xã Đa Phước 0902579815

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm TK 8 - Bắc Lý Phường Bắc Lý

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Loan ấp Long Khánh 3 Xã Tam Phước Xã Tam Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tuấn xã Vinh Kim huyện Cầu Ngang Xã Vĩnh Kim

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoài Tứ Hạ Phường Tứ Hạ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hếnh Hải Ninh Xã Hải Ninh

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quý Ngã tư Xã Tô Hiệu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cúc Thị Trấn Chờ Thị trấn Chờ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Khu phố 6 Thị trấn Mường Tè

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Điềm xã Vũ Lạc Xã Vũ Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lương 455 An Dương Vương P.03 Phường 3

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trí ấp Đất Mới Xã Phú Hội

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sâm Đồng Bàu Thị trấn Trà My

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Anh Thôn 2 Thị trấn Sa Thầy

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lan 33/8B7 Phạm Văn Chiêu Phường 14 0907776349

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Giang P 404 Nơ 1 Khu đo thị Pháp Vân- Tứ Hiệp Phường Hoàng Liệt

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thạnh Lệ Sơn 1 Xã Hòa Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thanh 368 Lương Định Của Phường An Phú

,
Loading...