Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 663552

Danh sách cửa hàng tạp hóa Trà Vinh

Tìm thấy 17,933 kết quả (0.0033 giây)


Nguyễn Thiên Triều

Mã đăng ký: 58I8000510

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiên Triều

Điện thoại: N/ANguyễn Duy Tân

Mã đăng ký: 58E8002832

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 30/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Hà Thị Inh

Mã đăng ký: 58I8000539

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: khóm 3, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Inh

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Kim Phi

Mã đăng ký: 58I8000316

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Vũ Phong

Mã đăng ký: 58H8003268

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Bào, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phong

Điện thoại: N/A


Võ Văn Đang

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Văn Đang

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Việt

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: N/ATrương Văn Linh

Mã đăng ký: 58F8003909

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Cài Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Văn Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Dương Thị Yến Nhi

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Vân

Mã đăng ký: 58C8003759

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Thạch Nhất Duy

Mã đăng ký: 58A8009812

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 11/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nguyễn Đáng K10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Nhất Duy

Điện thoại: N/A


Lữ Tuấn Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009520

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 10/03/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 02 Hùng Vương K2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lữ Tuấn Ngọc

Điện thoại: N/A


Ngô Thị Minh Hiếu

Mã đăng ký: 58C8003721

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hiếu

Điện thoại: N/A


Trần Thùy Trang

Mã đăng ký: 58C8000152

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Trang

Điện thoại: N/A


Võ Thị Liễu

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Trần Thanh Hải

Mã đăng ký: 58G8000635

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Điện thoại: N/A


Ngô Bảo Ngọc

Mã đăng ký: 58A8009877

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 25 Trương Văn Kỉnh P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Ngô Bảo Ngọc

Điện thoại: N/A


Phạm Hữu Nghĩa

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 12 Lê Lợi K3 P1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Nguyễn Văn Hải

Mã đăng ký:

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Bình Minh

Mã đăng ký: 3600/Q�-UBND

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 1A Lý Tự Trọng K2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Bình Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cửa hàng tạp hóa ông bà Mùi Xã Sơn Kiên Xã Sơn Kiên

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trúc 179 QL1A T.trấn Tam quan 865396

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Lệ Xã Tân Lập Xã Tân Lập

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tươi Phố Thái Long - Thị Trấn đình cả Thị trấn Đình Cả

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trung Tổ dân phố 12 (204-Trần Quý Cáp) phường Ninh Hiệp 845386

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hời 25 Đồng Nai - Phước Hải Phường Phước Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hồ THái hoà Xã Hợp Đồng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa An Bình Phường An Bình

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng An Lạc Phường An Lạc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dương Thôn Phước Hòa Xã Xuân Phước

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huyền Thần Sa Xã Thần Xa

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Khuynh Gia Tường Xã Gia Tường

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thơm Phước Lộc Phường Phước Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Chung Khối 2 Thị trấn Krông Năng 0989434686

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Xuân Bãi Giếng - Bình An Xã Bình An

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Vân 52/19/12-Nguyễn Văn Cừ-P.Vĩnh Lạc Phường Vĩnh Lạc 925512

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thương Chợ Cầu Hai Thị trấn Phú Lộc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thìn Xóm mới xã Mường Khương Xã Mường Khương

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Uẩn Xóm Tây Cát- Hải Đông Xã Hải Đông 788704

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sang 360 Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hằng Ngõ 40 hai Bà Trưng Phường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Ánh ĐC 55 + 56 chợ ngã tư sở Phường Ngã Tư Sở

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Diễm Khu Phố 2 Thị Trấn

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng 31 Tôn Đản P.13 Phường 13 9404957

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Sơn Đông Phường Xuân Tảo

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Dũng ấp 1 xã Tân Thạnh Đông Xã Tân Thạnh Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung Châu Quang Xã Châu Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Nhung ấp 6 Huyện Kế Sách

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Kép Lô 01 khu dịch vụ ăn uống Bãi ông Xã Tân Hiệp

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Cương Sơn Đồng Xã Sơn Đông

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tâm Nghĩa Thắng Xã Nghĩa Thắng

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Phúc Số 17 ngõ 34 Âu Cơ Phường Tứ Liên 0437197481

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Châu Định Quang Xã Vinh Quang

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Mạnh Nhà Máy Thị trấn Quân Chu

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắng Đồng Tâm Xã Sơn Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thuận Giao Thiện Xã Giao Thiện

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tùng Ninh Mỹ Xã Ninh Mỹ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huế 001 Nguyễn Du Phường Kim Tân

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Huỳnh Thôn Lam Sơn Cam Thành Bắc

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Đua Thôn 2 Xã Xuân Hải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hoa TDP 01 Thị trấn Đắk Mil

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hùng 227/1B Đinh Bộ Lĩnh Phường 2

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Hiệp Hoàng tiến Xã Hoàng Tiến

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trường ấp Tân Thạnh xã Phú Long

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quyên ấp 10 xã Trí Phải

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Trà Chợ Bình Điền Khu H1 sạp 090 Phường 7 0976533872

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà (Tnt) Kp An Hà Đông Phường An Phú

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Quân Phố Nguyễn Trãi Phường Sao Đỏ

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Thắm Thôn 4 xã Madaguôi Xã Ma Đa Guôi

,

Cửa hàng tạp hóa ông bà Tri Số 211 ấp Hòa Giang Xã Hòa Điền 6285335

,
Loading...