Tìm kiếm cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc

Danh sách các cửa hàng, hộ kinh doanh tư nhân, kinh doanh cá thể trên toàn quốc... 110967

Giới thiệu

Giới thiệu website Ghê Chưa

Ghê Chưa là website cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh nhỏ lẻ, tự doanh... là nơi chia sẻ giao thương và kết nối các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc.

Được xây dựng và phát triển CSDL từ đầu năm 2017, đến tháng 3 2017 CSDL về thông tin hộ kinh doanh chính thức đi vào hoạt động.

Giải pháp của Ghê Chưa nhằm cung cấp đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công cụ tra cứu, tìm kiếm hữu ích & là môi trường chia sẻ, giao thương giữa các hộ kinh doanh.

Kết quả hình ảnh cho doanh nghiep

 

Mục tiêu của Ghê Chưa là:

  • Sử dụng công nghệ hiện đại để tổ chức lại CSDL hộ kinh doanh trên cả nước
  • Cập nhật nhanh chóng, chính xác & kịp thời
  • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp việt nam

    • Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác thông tin hộ kinh doanh
    • Tìm kiếm cơ hội giao thương, nhà cung cấp dịch vụ

Cám ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Ghê Chưa, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng & đưa thêm những tính năng tiện ích phục vụ tới quý vị.

Loading...